Dr Laurent Chaput - Advanced mathematical methods in physics and engineering


Styczeń 2013

 

Wykłady odbyły się w Styczniu 2013 na wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.

Program:

Review of Fourier and Laplace transformations. Distribution - Generalized functions theory :

  • Motivations : why do we need more than functions ?
  • Formal framework
  • Operations on the distributions (composition with a function, derivation, convolution, Schwartz space, Fourier transform)
  • Application to signal theory
  • Application to the solution of PDE's
  • The Green function method

Dr Laurent Chaput

Styczeń 2013

 

Dr Laurent Chaput jest znakomitym francuskim fizykiem teoretykiem młodego pokolenia, specjalizującym się w teorii materii skondensowanej, a w szczególności w kwantowych obliczeniach ab initio struktury elektronowej i fononowej. Jest m.in. autorem oryginalnego programu do zaawansowanych obliczeń oddziaływań fonon-fonon, pozwalającym na obliczenia z pierwszych zasad m.in. takich wielkości fizycznych jak przewodność cieplna czy sprzeżenie elektron-fonon. Zajmuje się też obliczeniami transportu elektronów w materiałach litych i układach cienko-warstwowych oraz badaniem zjawisk związanych z tunelowaniem elektronów na granicy warstw. W kręgu jego zainteresowań znajdują się też wybrane zagadnienia zjawisk krytycznych, w tym przejście metal-półprzewodnik (Motta i Andersona), nadprzewodnictwo oraz układy silnie skorelowane. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk fizycznych w 2006 w Ecole de Mines w Nancy, odbył kilkuletnie staże zagraniczne, najpierw w Ośrodku Forschungszentrum-Julich w Niemczech, a następnie na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii. Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie H. Poincare w Nancy we Francji. W 2012 został zaproszony do wygłoszenia cyklu wykładów pt."Chemical bonding in solids and energy transport" dla doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na WFIS AGH w Krakowie.