Prof. Nobuyuki Nishiuchi - Usability Engineering


08.05.2014 - 09.06.2014

 

Usability Engineering is a highly important structured approach to develop usable interactive systems, products and services. In this lecture, students will learn Usability Engineering through Human Centred Design (HCD) as well as objective and subjective evaluation methods of usability.

In the first half of the lecture, basic structure of HCD will be explained and Japanese cases of HCD will be introduced. HCD is composed of many elemental methods such as gathering requirements of the users, scenarios and persons for analysis, prototyping, and usability evaluation. Each method will also be explained.

In the second half of the lecture, objective evaluation methods of usability which are based on my research will be introduced. My proposed methods using image processing are applicable to a software or hardware interface. Lastly, usability evaluation method of biometric system will also be introduced.Prof. Nobuyuki Nishiuchi

Prof. Nobuyuki Nishiuchi zatrudniony jest w Tokyo Metropolitan University, gdzie zajmuje się szeroko pojętymi problemami wykorzystania biometrii. W szczególności, rozwija nową dziedzinę biometrii jaką jest biometria behawioralna, która bazuje na analizie zachowaniu człowieka (np. ruchy gałki ocznej i źrenic), a nie na analizie statycznych cech szczególnych (struktura siatkówki). Badania prowadzone przez prof. Nishiuchi maja na celu realizację nowych metod autoryzacji, które byłyby w znacznie większym stopniu odporne na próby oszustwa. Prof. Nishiuchi jest autorem wielu publikacji, w tym książkowych, w tej dziedzinie.