Prof. Nabendu Chaki "Distributed Systems"28.10.2014 - 25.11.2014

 

Lecture 1: Introduction: Distributed Systems vs. Networking, Distribution Transparency: Access Transparency, Name Transparency, Location Transparency, Migration Transparency, etc.
Lecture 2: System State Recording and Clocks for DS: Global State, Consistent State, Cut, Event Ordering, Condition for consistency, Lamport's logical clock, Vector clock, Chandy-Lamport's algorithm for state recording
Lecture 3: Network File Systems (NFS), Case Studies. Distributed File Systems (DFS), Case Studies.
Lecture 4: Remote Procedure Call (RPC): RPC architecture, Server model, Parameter passing, Binding, Call semantics, Complex RPC, Case Study: SUN RPC
Lecture 5: Conventional Process Management operations revisited for Distributed Systems: Mutual Exclusion, Deadlock Handling
Lecture 6: Process Migration, Termination Detection for Distributed Systems
Lecture 7: Transaction Management and Concurrency Control in Distributed Environment
Lecture 8: Transactional Memory: Non-blocking Process Synchronization, Hardware Transactional Memory (HTM) and Software Transaction Memory (HTM)

Books:

  1. Mukesh Singhal and Niranjan Shivaratri, Advanced Concepts in Operating Systems, McGraw-Hill.
  2. Nancy Lynch, Distributed Algorithms, Morgan Kaufmann.
  3. Andrew S. Tanenbaum, Distributed Operating Systems, ACM Press.
  4. Jie Wu, Distributed Systems, CRC Press.Prof. Nabendu Chaki


Prof. Nabendu Chaki zatrudniony jest na stanowisku profesora na Uniwersytecie w Kalkucie, gdzie od 2010 jest kierownikiem "Department of Computer Science & Engineering". Porf. Chaki zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami obliczeń inteligentnych, w tym w zagadnieniach dotyczących bezpieczeństwa sieci Wi-Fi, biometrii czy systemów rozproszonych. Jest autorem 4 książek, redaktorem kilkunastu prac zbiorowych, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, edytorem w kilku czasopismach. Prof. Chaki współpracuje w ramach wspólnych projektów badawczych z ośrodkami we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Australii oraz Polsce (AGH).