Dr Laurent Chaput - Many body theory in condensed matter physics


 

Wykłady odbyły się w czerwcu 2013.

Program:

Many body perturbation theory :

  • creation and annihilation operators in the Heisenberg and interaction pictures
  • motivation for the use of Green function : ARPES, tunneling experiment and the Heisenberg
  • program of quantum mechanics
  • big theorems : the Wick's and linked cluster theorems
  • the Feynmann diagrams expansion
  • application to electronic systems ( screening, RPA, ....)
  • application to phonon systems (lifetime, temperature oscillations, transport)
  • superconductivity

Dr Laurent Chaput

Styczeń 2013

 

Dr Laurent Chaput jest znakomitym francuskim fizykiem teoretykiem młodego pokolenia, specjalizującym się w teorii materii skondensowanej, a w szczególności w kwantowych obliczeniach ab initio struktury elektronowej i fononowej. Jest m.in. autorem oryginalnego programu do zaawansowanych obliczeń oddziaływań fonon-fonon, pozwalającym na obliczenia z pierwszych zasad m.in. takich wielkości fizycznych jak przewodność cieplna czy sprzeżenie elektron-fonon. Zajmuje się też obliczeniami transportu elektronów w materiałach litych i układach cienko-warstwowych oraz badaniem zjawisk związanych z tunelowaniem elektronów na granicy warstw. W kręgu jego zainteresowań znajdują się też wybrane zagadnienia zjawisk krytycznych, w tym przejście metal-półprzewodnik (Motta i Andersona), nadprzewodnictwo oraz układy silnie skorelowane. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk fizycznych w 2006 w Ecole de Mines w Nancy, odbył kilkuletnie staże zagraniczne, najpierw w Ośrodku Forschungszentrum-Julich w Niemczech, a następnie na Uniwersytecie w Kyoto w Japonii. Obecnie jest zatrudniony na Uniwersytecie H. Poincare w Nancy we Francji. W 2012 został zaproszony do wygłoszenia cyklu wykładów pt."Chemical bonding in solids and energy transport" dla doktorantów Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na WFIS AGH w Krakowie.