Dr Paul Soler - CP-violation in quark and lepton sectors


 

Program:

  • Discrete symmetries in HEP
  • Mixing and rare decays of neutral K and B mesons
  • CP violation in neutral D mesons
  • Neutrino physics - Introduction
  • The Standard Model neutrino interactions
  • Neutrino experiments
  • CP violation and neutrino factory

Dr Paul Soler

University of Glasgow, Physics and Astronomy, United Kingdom

 

Prof. Paul Soler jest fizykiem pracującym obecnie na Uniwersytecie w Glasgow. Jest zaangażowany w prace badawcze związane z wyjaśnieniem łamania symetrii kombinowanej CP zarówno w sektorze kwarkowym (eksperyment LHCb) jak również neutrinowym.

Prof. Soler kieruje pracami grupy eksperymentu LHCb na Uniwersytecie w Glasgow jak również jest koordynatorem grupy detektorowej pracującej nad konstrukcją perspektywicznego eksperymentu "Neutrino Factory". Na uwagę zasługuje również jego udział w koordynacji projektu EU AIDA dotyczącego wspierania prac badawczo-rozwojowych związanych z technologiami detekcji cząstek oraz nowymi elektronicznymi układami odczytu dla nowych eksperymentów z zakresu fizyki wysokich energii (takich jak HL LHC - High Luminosity Large Hadron Collider czy eksperymenty neutrinowe).

Swoją karierę naukową Prof. Soler rozpoczął na University of Sydney jako Postdoctoral Research Fello w latach 1994 - 1998. Następnie pracował w instytucie CERN w Genewie jako Marie Curie Fellow w latach 1998 - 2000. W roku 2000 został pracownikiem instytutu Rutherford Appleton Laboratory, gdzie koordynował prace grupy eksperymentu LHCb. Od roku 2007 pracuje na University of Glasgow jako Senior Lecturer and Reader in Particle Physics.