Prof Chris Parkes - Selected Topics in Heavy Flavour Physics


 

Program:

Selected Topics in Heavy Flavour Physics :

  • CP violation in the Standard Model
  • CP violation and K physics
  • CP violation and B physics
  • Mixing in neutral kaons and B mesons
  • Benchmark B decays
  • Direct and indirect CP violation
  • Spectroscopy and fits

Prof Chris Parkes

Październik 2013

 

Prof. Chris Parkes pochodzi z Wielkiej Brytanii i zajmuje się eksperymentalną fizyką wysokich energii. Jest zaangażowany w eksperyment LHCb (Large Hadron Collider beauty), którego celem jest poszukiwanie nowej fizyki na drodze precyzyjnych pomiarów łamania symetrii przestrzenno-ładunkowej CP oraz rzadkich rozpadów w sektorze kwarków powabnych i pięknych.

Prof. Parkes kierował pracą zespołu badawczego, który dokonał precyzyjnych pomiarów istotnych parametrów fizycznych w sektorze elektro-słabym Modelu Standardowego, takich jak masa bozonu czy przekrój czynny na produkcję pary bozonów , podczas swojej działalności dla eksperymentu DELPHI, który zbierał dane przy akceleratorze LEP w CERN. Od 10 lat zaangażowany jest z kolei w prace eksperymentu LHCb, początkowo jako kierownik projektu VELO (VErtex LOcator - detektor wierzchołka) a obecnie jako koordynator wszystkich grup brytyjskich należących do LHCb. Kieruje pracami zespołu analizującego dwuciałowe rozpady mezonów pięknych do stanów końcowych zawierających cząstki powabne pod kątem pomiarów oscylacji zapachu w układzie oraz łamania parzystości CP. Jest autorem najdokładniejszego pomiaru czasu życia mezonu Bs przy użyciu kanału rozpadu.

Prof. Parkes zaczynał pracę jako Research Fellow na Uniwersytecie w Liverpool (2000 - 2003), następnie był zatrudniony jako wykładowca na Uniwersytecie w Glasgow (2003 - 2011). Od 2011 roku jest profesorem fizyki na Uniwersytecie w Manchesterze. Prof. Parkes przyjął zaproszenie do wygłoszenia cyklu wykładów pt. "Selected Topics in Hevay Flavour Physisc" dla studentów Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie, które odbędą się w styczniu 2014.