dr hab. Nhu-Tarnawska Hoa Kim Ngan, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Fizyki
"Nadprzewodnictwo w układach na bazie uranu posiadających fazę kubiczną i jego zanik pod wpływem wodorowania"25. 01. 2017

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę,25 stycznia o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


Metaliczny uran krystalizuje w strukturze rombowej w temperaturach poniżej 940 K. Faza ta jest bardzo stabilna. W temperaturze pokojowej istnieje tylko ta faza uranu. Fazy gamma (struktura kubiczna) tworzą we wyższych temperaturach i jej właściwości są mniej znane. Z punktu widzenia badań fundamentalnych, ważne jest poznanie właściwości termodynamicznych układów na bazie uranu posiadających fazę gamma, gdyż przechodzą one do stanu nadprzewodnictwa w niskich temperaturach. Wiedza o fazie kubicznej jest ważna także z punktu widzenia zastosowań, gdyż faza ta jest traktowana jako najlepszy kandydat na paliwo dla badawczych reaktorów jądrowych.W ostatnich 5 lat udało nam się ustabilizować fazy gamma w układach U-T (T = Mo, Pt, Pd, Pt, Zr, Nb, Ru) w temperaturze pokojowej z najmniejszą możliwą ilością atomową (at.%) domieszek z wykorzystaniem metody szybkiego chłodzenia (z szybkością chłodzenia rzędu 106K/s). Wszystkie otrzymane materiały pokazują przejście do stanu nadprzewodnictwa poniżej 2.1 K. Skok ciepła właściwego jest zgodny z wartością oszacowaną z teorii BCS tylko w próbce U-15 at.% Mo. Jednym z naszych głównych celów jest także zbadanie pojawienia się momentu magnetycznego uranu związanego z powiększeniem odległości między atomami pod pływem wodorowania. Absorpcja wodoru zachodzi tylko w ciśnieniach powyżej 2.5 bar. Tworzą się wodorki typu (UH3)xT1-x. Są one ferromagnetykami, a temperatura Curie osiąga nawet 200 K. Z punktu widzenia zastosowań, ważne jest, że wodorki te są niepiroforyczne i łatwe i bezpieczne w obsłudze. Wodór mogą łatwo uwalniać przy wygrzewaniu w wysokich temperaturach i w próżni. Otwiera to możliwość wykorzystania ich do magazynowania wodoru.

Dr Alexis Chacón
ICFO - The Institute of Photonic Sciences, The Barcelona Institute of Science and Technology, Barcelona, Spain
"Strong field physics and high harmonic generation: from atoms to solids"

18. 01. 2017

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę,18 stycznia o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


High-order harmonic generation (HHG) is a physical process which occurs when an intense infrared pulse is focused on atomic or molecular gas target. This HHG is important because it is the key to create coherent attosecond pulses. These extreme ultrashort pulses are a useful tool to research the electron dynamics in matter, i.e. the auger effect, the delay in photoemission, etc. However, as the HHG is a rather inefficient process in gaseous atomic phases, the application of those attosecond pulses is difficult. In this talk, we shall suggest new avenues to study the possibility to optimize the HHG process in solids. We are interested, in particular, how to extract information about the main mechanism of the high harmonics emitted from the solid. By means of considering a two-band model where the valence band and conduction band are expanded in the Wannier base and the Bloch too, respectively, we derive the dipole radiation for the emitted harmonics from a solid. This simplified model shows an interesting new high-harmonic recombination/emission process: the electron driven by a mid-infrared laser in the solid would recombine at different places in the lattice crystal and emitting its excess of energy as a high-harmonic.

Dr Zoltán Németh
Wigner Research Centre for Physics, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
"High resolution X-ray spectroscopies from the laboratory scale to the XFE"

11. 01. 2017

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę,11 stycznia o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


High energy resolution, hard x-ray spectroscopies, like x-ray absorption and emission (XAS and XES, respectively), are powerful element selective probes of the electronic and local structure of matter, with diverse applications in chemistry, physics, biology and materials science. The advent of these techniques came with the appearance of third generation synchrotrons in the mid 90's, as these intensive x-ray sources provide sufficient photon flux density to enable either routine characterizations in a few minutes or detailed studies even in extreme conditions and minuscule sample quantities or -sizes.
In the recent years instrumental developments revolutionized the field of these spectroscopic methods via extending the range of applicable x-ray sources to both higher and even to lower x-ray brilliances. These two different approaches enable to extend the use of these spectroscopies to an even wider range of scientific problems and researchers.