dr hab. Bartłomiej Andrzejewski
Oddział Fizyki Dielektryków i Spektroskopii Molekularnej Zakład Ferroelektryków
"Nadprzewodnictwo układów jednowymiarowych."
13. 12. 2017

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 13.12.2017 o godz. 9.15 w sali 224 C1 AGH, al. Mickiewicza 30


Pomimo ponad stuletniej historii nadprzewodnictwa nadal odkrywane są nowe zjawiska oraz materiały nadprzewodzące. Okazuje się, że szczególnie ciekawe właściwości posiadają nadprzewodniki o silnie zredukowanych wymiarach jak nanokropki (nadprzewodniki zerowymiarowe), czy też nanodruty (nadprzewodniki jednowymiarowe). W trakcie wykładu przedstawione zostaną podstawowe metody otrzymywania jednowymiarowych nadprzewodników, takie jak synteza w matrycach, fotolitografia, metody biologiczne oraz, opracowana ostatnio w Instytucie Metali Nieżelaznych, nowa metoda ciągnienia i kompaktowania nanodrutów. Omówione będą również wybrane, niezwykłe właściwości jednowymiarowych nadprzewodników związane z oscylacjami kwantowymi, jednowymiarowymi stanami wirów, istnieniem zredukowanej przerwy energetycznej, odwrotnym efektem bliskości czy też stanami powierzchniowymi w nanodrutach bizmutowych.

dr Silvie Maskowa
Department of Condensed Matter Physics, Charles University, Prague, The Czech Republic, Academic Centre for Materials and Nanotechnology, Krakow, Poland
"Magnetic Properties of "2-2-1" Rare-earth and Uranium Compounds and their Interaction with Hydrogen."
6. 12. 2017

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 6.12.2017 o godz. 9.15 w sali 224 C1 AGH, al. Mickiewicza 30


We have been studying some members of large family of A2T2X (A = Rare-Earth (RE) or actinide, T = transition metal, X = p-metal) compounds crystallizing in the tetragonal Mo2FeB2 structure type (space group P4/mbm). U2T2X interact with H2 only at high pressure (? 100 bar) reaching 2 H/f.u. The H absorption produces a lattice expansion, while the tetragonal structure is preserved. On the other hand, it was found that some RE2T2X compounds can absorb much more hydrogen compared to their U-counterparts in much lower H pressures. In U-compounds the ordering temperatures increase upon hydrogenation contrary to the RE-compounds where the ordering temperatures are dramatically reduced. Magnetic properties of U-compounds strongly depend on the inter-U distances. Hydrogen intrusion modifies the lattice by expanding it without changing the crystal-structure type leading to a band narrowing. As a consequence doping of U intermetallics by interstitial hydrogen leads to stronger magnetic properties. On the other hand, the hydrogen absorption has opposite effect on magnetic properties of RE2T2X compounds. For RE compounds, hydrogenation affects mainly the 4f - magnetic moments and their ordering. The exchange coupling is reduced presumably by reducing the concentration of conduction electrons.