Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
Wydział Chemii UJ
"Molekularne przewodzące szczotki polimerowe na stałych podłożach"


26. 04. 2017

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 26 kwietnia 2017 o godz. 9:00, w sali 108, w budynku D-10 (WFiIS AGH) przy ul. Reymonta 19.


Molekularne szczotki polimerowe to układy makrocząsteczek przyczepionych jednym końcem do powierzchni w odległościach rzędu pojedynczych nanometrów. Gęste upakowanie łańcuchów polimerowych na powierzchni prowadzi do ich rozciągniętej konformacji, co skutkuje unikatowymi właściwościami takich pokryć powierzchni. Niedawno wynalezione metody polimeryzacji pozwalają na uzyskanie takich szczotek polimerowych o przewodzących elektrycznie łańcuchach i strukturze tzw. szczotek drabinowych.

W prezentacji przedstawione będą krótko metody otrzymywania przewodzących szczotek polimerowych oraz ich właściwości badane różnymi metodami spektroskopowymi i mikroskopowymi. Przedstawione będą przewodzące szczotki wykazujące kierunkowe przewodnictwo elektronowe, które jest pożądane do zastosowań w fotowoltaice, elektronice molekularnej czy też konstrukcji nanosensorów. Zaprezentowane będą w szczególności zastosowania mikroskopii sił atomowych w mapowaniu właściwości fizycznych (przewodnictwo, właściwości mechaniczne) tych miękkich pokryć powierzchniowych.


1. M. Szuwarzyński, K.Wolski, S. Zapotoczny, Polym. Chem., 2016, 7, 5664 - 5670.
2. K. Wolski, A. Gruszkiewicz, S. Zapotoczny, Polym. Chem., 2015, 6, 7505-7513.
3. K. Wolski, M. Szuwarzyński, S. Zapotoczny, Chem. Sci., 2015, 6, 1754-1760

Dr hab. Piotr Cyganik
Zakład Fizyki Nanostruktur i Nanotechnologii IF UJ
"Udane badania motyla przy użyciu młotka - czyli fluktuacje stabilności wiązań chemicznych w nanostrukturach ujawnione dzięki zastosowaniu techniki SIMS"12. 04. 2017

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 12 kwietnia 2017 o godz. 9:00, w sali 108, w budynku D-10 (WFiIS AGH) przy ul. Reymonta 19.


Stabilność wiązań chemicznych jest jedną z najbardziej podstawowych informacji, na której opieramy się budując i analizując nowe materiały. Jeśli atom posiadający dwa wiązania chemiczne zwiększy swoje zaangażowanie w jedno z nich to będzie to kosztem zmniejszenia jego zaangażowania w drugie. Ten fakt jest dobrze znany w chemii. Można zadać sobie pytanie czy ten efekt może wpływać na stabilność dalszych wiązań chemicznych realizowanych w pojedynczej molekule, która w tej historii pełni rolę delikatnego motyla. Wykorzystując desorpcję jonową (SIMS), która pełni rolę młotka, do badania molekuł związanych chemicznie z podłożem pokazaliśmy, że to oryginalne podejście eksperymentalne po raz pierwszy pozwala na obserwacje naprzemiennych fluktuacji stabilności wiązań chemicznych wzdłuż łańcucha molekularnego, których amplituda gaśnie z odległością danego wiązania od powierzchni [1,2]. Aby wytłumaczyć tą obserwację przeprowadziliśmy zarówno symulacje (MD) procesu rozpylania jak i obliczenia teoretyczne (DFT) wykorzystywanych układów molekularnych. Nasze wyniki wskazują, że zaobserwowane zjawisko naprzemiennych fluktuacji stabilności wiązań chemicznych ma bardzo podstawowy charakter i jest wynikiem przerwania symetrii translacyjnej układu molekularnego. Najnowsze badania pokazały również, że obserwowany efekt fluktuacji stabilności wiązań może wytłumaczyć pewne aspekty transportu ładunku w pojedynczych molekułach [3].

[1] Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 1336
[2] J. Phys. Chem. C, 2017, 121, 11331
[3] ACS Nano, 2015, 9, 4508