dr hab. Paweł Zajdel
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego
"Krystalografia - między chemią a fizyką"

28. 3. 2018

 

Zapraszamy na kolejne Seminarium Środowiskowe Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się dnia 28-go marca 2018 o godzinie 9:00 w sali A-1-08 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


W czasie ostatniego stulecia krystalografia ewoluowała od określania struktur prostych substancji do badania funkcjonowania układów biologicznych. W swej istocie, poprzez związek z symetrią układu, pozostaje ona jednak ściśle związana z własnościami fizycznymi materiałów. W czasie seminarium przedstawione zostaną zastosowania dyfrakcji do badania i opisu własności m.in. niewspółmiernie modulowanych struktur magnetycznych (P. Zajdel et al. PRB 95 (2017) 134401), multiferroików (P. Zajdel et al. PRB 95 (2017) 174427), ferroelektryków (D. Kajewski et al. PRB 93 (2016) 054104), fotowoltaików (J. Minns et al. Nat. Comm. 8 (2017) 15152) oraz materiałów porowatych (Z. Herm et al. Science 340 (2013) 6135 p. 960). Omówiony zostanie wpływ czasu pomiaru na istotne parametry materiałów (B. Hachuła et al. Cryst. Eng. Comm (2018) 10.1039/C7CE01237C).?

dr hab. Jakub Rysz
Instytut Fizyki UJ
"Elektroda organiczna na życzenie - modyfikacja właściwości warstw PEDOT:PSS z wykorzystaniem molekuł samoorganizujących się"

21. 3. 2018

 

Zapraszamy na kolejne Seminarium Środowiskowe Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się dnia 21-go marca 2018 o godzinie 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


PEDOT:PSS pełni rolę warstwy buforowej nakładanej na powierzchnię tlenku indu cyny stosowanego jako transparentna elektroda w wielu organicznych urządzeniach optoelektronicznych. Wydajność polimerowych diod świecących lub urządzeń fotowoltaicznych w dużej mierze jest zdeterminowana oddziaływaniami na granicy między elektrodą a warstwą aktywną. Stosując molekuły SAM uzyskaliśmy warstwy PEDOT:PSS o zmodyfikowanej energii powierzchniowej oraz pracy wyjścia elektronów. Opracowaliśmy również metodę tworzenia elektrod PEDOT:PSS, których właściwości zmieniają się gradientowo wzdłuż próbki. Morfologia warstwy mieszaniny polimer przewodzący-polimer izolujący wylewanej na tak przygotowanych podłożach zmienia się w sposób płynny od struktury domenowej do układu dwuwarstwowego. Zmiany współczynnika rektyfikacji diody organicznej przygotowanej na takim podłożu odpowiadają pracy wyjścia elektrody.

prof. dr hab. Józef Korecki
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
"Fotoemisyjna mikroskopia elektronowa w Solaris"

14. 3. 2018

 

Zapraszamy na kolejne Seminarium Środowiskowe Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się dnia 14-go marca 2018 o godzinie 9:00 w sali A-1-13 w budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ przy ul. Prof. S. Łojasiewicza 11.


Fotoemisyjny mikroskop elektronowy (PEEM) w Solaris jest gotowy na przyjęcie użytkowników. Omówię zasadę działania mikroskopu, wymagania i ograniczenia dla próbek, ich otoczenie oraz możliwości przygotowania i modyfikacji. Zaprezentowane zostaną przykłady obrazowania powierzchniowych właściwości chemicznych, elektronowych i magnetycznych.

prof. dr hab. Marek Stankiewicz, dr Adriana Wawrzyniak oraz prof. dr hab. Jacek Szade
NCPS Solaris
"Synchrotron SOLARIS, stan obecny i przyszłość"7. 3. 2018

 

Zapraszamy na kolejne Seminarium Środowiskowe Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się wyjątkowo w budynku Synchrotronu Solaris przy ul. Czerwone Maki 98 w Krakowie w dniu 7 marca 2018 o godzinie 9:00. Seminarium poprowadzą prof. dr hab. Marek Stankiewicz, dr Adriana Wawrzyniak oraz prof. dr hab. Jacek Szade z NCPS Solaris, a tytuł prezentacji brzmi "Synchrotron SOLARIS, stan obecny i przyszłość". W ramach prezentacji odbędzie się krótkie zwiedzanie synchrotronu.


Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS jest największą multidyscyplinarną infrastrukturą badawczą w Polsce, jednym z kilkudziesięciu źródeł promieniowania synchrotronowego na świecie, pierwszym w tej części Europy. Znajduje się na Polskiej Mapie Ośrodek, całkowicie sfinansowany z Funduszy Europejskich jest wynikiem wieloletnich starań członków Polskiego Towarzystwa Promieniowania Synchrotronowego, Konsorcjum Polski Synchrotron (36 instytucji) oraz licznej grupy naukowców prowadzących do tej pory badania w ośrodkach synchrotronowych za granicą. SOLARIS otwiera nowe możliwości badań w wielu dziedzinach nauki. W prezentacji przedstawiona zostanie informacja o konfiguracji synchrotronu, jego parametrach, dostępnych liniach eksperymentalnych, aktualnym statusie oraz planach rozwoju.?