dr inż. Michał Ślęzak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
"Anizotropia magnetyczna cienkich warstw Co na powierzchni Fe(110)"


27. 5. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 27 maja (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


W referacie przedstawione zostaną wyniki badań struktury krystalicznej i anizotropii magnetycznej cienkich, epitaksjalnych warstw Co/Fe(110) na podłożu monokryształu W(110). Pokazane zostanie, że epitaksjalny wzrost Co na Fe(110) wymusza metastabilną strukturę bcc w kobalcie. Powierzchniowa (interfejsowa) anizotropia magnetyczna Co i Fe preferuje namagnesowanie w płaszczyźnie (110), wzdłuż kierunku [110]. Omówiony zostanie również bardzo duży wpływ pojedynczych warstw atomowych Co na anizotropię magnetyczną stosunkowo grubych (~100 - 300 Å) warstw Fe(110).

prof. dr hab. inż. Janina Molenda
Wydział Energetyki i Paliw AGH
"Akumulatory Li-ion dla samochodów elektrycznych - wyzwania i możliwości"


20. 5. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 20 maja (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


W części wstępnej prezentacji zostanie przedstawiony rynek ogniw litowych, jego prognozy oraz aktualny stan badań nad materiałami dla akumulatorów Li-ion, możliwości poprawy ich parametrów użytkowych dla zastosowań w samochodach elektrycznych i magazynowaniu energii odnawialnej.

W części zasadniczej zostaną przedstawione badania autora nad elektronowym aspektem procesu interkalacji litu do związków metali przejściowych, wskazujące na bezpośrednią relację pomiędzy strukturą elektronową materiału katodowego a parametrami akumulatorów litowych (gęstość energii, charakter krzywej rozładowania, gęstość prądu). Uzyskane wyniki mają charakter uniwersalny i "stawiają kropkę nad i" w ujawnieniu tej niezmiernie ważnej relacji, burzą dotychczasowe "know how" i stwarzają nowe narzędzie w projektowaniu materiałów dla Li-ion i Na-ion batteries.

mgr inż. Kacper Pilarczyk
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
"Nowoczesne materiały hybrydowe w elektronice 'bezkrzemowej' "13. 5. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 13 maja (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


Rosnące wymagania stawiane systemom obliczeniowym wymuszają odejście od konwencjonalnych paradygmatów konstruowania układów elektronicznych. Obserwuje się ciągły wzrost zainteresowania alternatywnymi - względem klasycznych rozwiązań opartych na krzemie - gałęziami elektroniki, które mogłyby znaleźć zastosowanie w budowie biosensorów, wyświetlaczy cienkowarstwowych, pamięci molekularnych, materiałów inteligentnych, etc. Jedna z niezwykle prężnie rozwijanych odnóg tego nurtu badań dotyczy wykorzystania nanostruktur węglowych oraz modyfikatorów organicznych w materiałach hybrydowych zawierających nanocząstki półprzewodnikowe i/lub metaliczne, które zdolne byłyby do oddziaływania nie tylko poprzez bodźce elektryczne, ale także na drodze wymiany sygnałów chemicznych oraz świetlnych. W tym kontekście, kontrolowana modyfikacja właściwości fotoelektrochemicznych takich układów umożliwia tworzenie podstawowych elementów konstrukcyjnych - bramek logicznych, tranzystorów, diod, etc. - ale również urządzeń, których działanie wykracza poza ramy klasycznej elektroniki - m.in. sztucznych synaps, fotomemrystorów. W referacie postaram się przestawić kilka przykładów tego typu materiałów oraz omówić możliwości wykorzystania ich w konkretnych komponentach elektronicznych.

dr Jacek Nizioł
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
"DNA w technologiach elektronicznych i optoelektronicznych"


6. 5. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 6 maja (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


Kwas deoksyrybonukleinowy (DNA) jest makrocząsteczką o podstawowym znaczeniu dla życia i przekazywania informacji genetycznej. Posiada ona unikalną strukturę podwójnej helisy. Dzięki niej DNA wykazuje wiele unikalnych własności fizyko-chemicznych, które w ostatnich latach wykorzystano konstruując różne urządzenia z szeroko pojętego zakresu elektroniki i optoelektroniki organicznej. Dla pełnego zrozumienia roli pełnionej tam przez DNA oraz optymalizacji pracy, konieczne jest możliwie najpełniejsze poznanie zjawisk strukturalnych i transportowych cechujących ten materiał w postaci ciała stałego. Często mają one inny przebieg niż wtedy, gdy DNA znajduje się w warunkach fizjologicznych, tzn. w roztworze wodnym. Referat poświęcony będzie przeglądowi wspomnianej tematyki oraz omówieniu prac własnych w tym zakresie.