dr inż. Jakub Haberko
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
"Polimerowe struktury fotoniczne - symulacje komputerowe i eksperyment"


25. 3. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 25 marca (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


Trójwymiarowa nanolitografia laserowa umożliwia tworzenie prawie dowolnych trójwymiarowych struktur z submikronową rozdzielczością. Jednym z zastosowań tej techniki jest konstrukcja mikroskopijnych urządzeń oddziałujących ze światłem w zakresie bliskiej podczerwieni. Zaprezentuję dwa przykłady takich struktur. Pierwszy z nich to sieć dielektryczna bez porządku dalekiego zasięgu, ale posiadająca przerwę fotoniczną, tj. zakres zabronionych częstotliwości, w którym fala e-m nie może się rozchodzić. Drugi przykład będzie dotyczył struktury o transmisji różnej dla propagacji światła od lewej strony do prawej niż dla przeciwnego kierunku. Pokażę wyniki symulacji komputerowych, jak również eksperymentów.

dr inż. Artur Durajski
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska
"Rekordowo wysoka wartość temperatury krytycznej w nadprzewodniku H2S: najnowsze dane eksperymentalne i wyniki teoretyczne"


18. 3. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 18 marca (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


W grudniu 2014 roku zaprezentowano wyniki eksperymentalne, które dowodzą, że związek H2S umieszczony pod wysokim ciśnieniem posiada ekstremalnie wysokie wartości temperatury krytycznej. W szczególności, w zakresie ciśnień od 115 GPa do 200 GPa, temperatura krytyczna rośnie od 31 K do 150 K. Dodatkowo należy podkreślić fakt, że zaobserwowano silny efekt izotopowy, co wyraźnie sugeruje elektronowo- fononowe pochodzenie stanu nadprzewodzącego. Co ciekawe, w skutek dysocjacji wyjściowego związku, najprawdopodobniej według schematu: 3H2S->2H3S+S, wyindukował się stan nadprzewodzący o temperaturze krytycznej wynoszącej aż 190 K (p =175 GPa). Z fizycznego punktu widzenia uzyskany rezultat oznacza, że odkryto nadprzewodnik o najwyższej znanej wartości TC.

Podczas seminarium zaprezentowane zostaną wszystkie istotne parametry stanu nadprzewodzącego indukującego się w związku H2S w zakresie ciśnień od 130 GPa do 180 GPa. Obliczenia numeryczne wykonano w ramach formalizmu Eliashberga z uwagi na znaczne efekty silnosprzężeniowe i retardacyjne.

Dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechnika Gdańska
"Nadprzewodnictwo w wybranych związkach międzymetalicznych ostatnich dwóch lat"
11. 3. 2015

 

Mamy przyjemność poinformować, że w semestrze letnim 2014/2015 Seminaria Środowiskowe Fizyki Ciała Stałego będą organizowane przez Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH. Seminaria odbywać się będą w środy, od godziny 9.00, w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19.


Odkrycie nadprzewodnictwa w związkach na bazie arsenku żelaza bez wątpienia otworzyło nowy rozdział w historii nadprzewodnictwa. Wydaje się jednak, że zainteresowanie tą rodziną nadprzewodników powoli wygasa. Jest to zapewne związane z tym, że od 2008 roku nie udało się ustanowić nowego rekordu temperatury krytycznej, a także doniesienia o nowych związkach, nowych typach struktur, nie są ostatnio zbyt częste.

Minione dwa lata obfitowały w odkrycia nadprzewodnictwa w materiałach międzymetalicznych (Au2Pb), w chalkogenkach (TaSe2-xTex, Cu(Ir1-xPtx)2Se4, PbTaSe2, Nb5Se4), związkach bizmutu (BaBi3, NaBi). Wyjątkowo ekscytujące jest bez wątpienia doniesienie o nowym rekordzie temperatury krytycznej (Tc = 190 K, P > 190 GPa) dla "H2S". Jeśli wynik zostanie niezależnie potwierdzony, to z całą pewnością będzie to impuls do intensywnych badań związków na bazie lekkich pierwiastków, w tym również wodorków.

W prezentacji skupię się na czterech nowych nadprzewodnikach, w których charakteryzacji współuczestniczyłem, są to: związek o strukturze spinelu - Cu(Ir1-xPtx)2Se4, niecentrosymeryczny nadprzewodnik - PbTaSe2, selenek niobu - Nb5Se4 i bardzo nietrwały - NaBi. Zwrócę szczególną uwagę na aspekty syntezy chemicznej, strukturę krystaliczną i właściwości nadprzewodzące wymienionych materiałów. Przedstawię również właściwą strukturę krystaliczną CePt2In7, ważnego przedstawiciela rodziny HomConGa3m+2n.