Dr Katarzyna Dziedzic-Kocurek
Zakład Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki UJ
"Ruchliwość nanocząstek w środowisku biologicznym"


17. 12. 2014

 

Serdecznie zapraszamy na Środowiskowym Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 17 grudnia o godz. 9:00 w sali 1.02A Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (pawilon D-16) przy ul. Kawiory 30.


Prędkość procesów życiowych na poziomie komórkowym, przewyższa o kilka rzędów wielkości jej wartość wyliczoną na podstawie założeń teorii klasycznego transportu dyfuzyjnego, zastosowaną do transportu wewnątrz komórkowej cytoplazmy. To zaskakujące zjawisko zostało kilka lat temu częściowo opisane przez wprowadzenie teorii "lokalnej" i "makroskopowej" lepkości w funkcji promienia poruszających się cząsteczek [1]. Na seminarium zostanie przedstawiony wpływ oddziaływań miedzycząsteczkowych na nanocząstki hematytu, zawieszone w roztworze sacharozy. Nanocząstki poddane są jedynie ruchom Browna. Okazuje się, że istnieje pewna granica związana ze stężeniem zawiesiny, przy której ruchliwość nanocząstek może być mierzona za pomocą poszerzenia linii w mössbauerowskim widmie rezonansowej absorpcji. Wyniki spektroskopii mössbauerowskiej zostały uzupełnione o pomiary metodą dynamicznego rozproszenia światła (DLS) oraz model gazu Lorentza.

  1. J. Szymanski, A.Patkowski, J. Gapinski, A.Wilk and R. Holyst. J. Phys. Chem B, 110 (2006), 7367-7373.

Prof. Eugene Ya. Sherman
University of Basque Country UPV-EHU and IKERBASQUE Basque Foundation for Science, Bilbao, Spain
"Entangled states with spin-orbit coupling: spin measurement and spin driving"


10. 12. 2014

 

Serdecznie zapraszamy na Środowiskowym Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 10 grudnia o godz. 9:00 w sali 1.02A Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (pawilon D-16) przy ul. Kawiory 30.


Spin-orbit coupling (SOC) leads to a spin-coordinate entanglement producing mixed states in reduced spin subspace. We study two consequences of this entanglement for free and driven spin dynamics.

First, SOC simulates a von Neumann measurement of a spin 1/2 since spatial separation of spin-up and spin-down states decoheres the spin density matrix and allows one reading the spin with the particle coordinate. For a simultaneous measurement of spin projections at orthogonal axes, which cannot be accurately done due to the uncertainty ratio, we find that such a procedure yields measurement-time averages of these projections, which can be precisely known [1]. Second, we consider driving of electron spin by a periodic electric field in a double quantum dot. The interdot tunnelling favours a spin-coordinate entanglement and makes the driving much less efficient than expected. This is, essentially, the Zeno effect of the measurement induced by the spin-orbit coupling, that is slowing of the dynamics of a systems under a permanent observation [2,3]. In addition, this Zeno effect decreases the efficiency of the spin driving with the increase in the spin-orbit coupling strength as found theoretically in [4].

  1. D. Sokolovski and E. Ya. Sherman, Phys. Rev. A 84, 030101(R) (2011)
  2. E. Ya. Sherman and D. Sokolovski , New J. Phys. 16 015013 (2014)
  3. D. V. Khomitsky, L. V. Gulyaev, and E. Ya. Sherman, Phys. Rev. B 85, 125312 (2012)
  4. R. Li, J. Q. You, C. P. Sun, and F. Nori, Phys. Rev. Lett. 111, 086805 (2013)

Prof. Mieczysław Jałochowski
Zakład Fizyki Powierzchni i Nanostruktur, Instytut Fizyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
"Łańcuchy atomowe jako graniczny przypadek jednowymiarowych struktur - teoria i doświadczenie"3. 12. 2014

 

Serdecznie zapraszamy na Środowiskowym Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 3 grudnia o godz. 9:00 w sali 1.02A Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (pawilon D-16) przy ul. Kawiory 30.


Układy jednowymiarowe, a w szczególności łańcuchy atomowe, stanowią doskonały obiekt badań teoretycznych. Ograniczenia narzucone przez szczególne w takich strukturach warunki kwantowania rozmiarowego otwierają możliwości badania nowych zjawisk na elementarnym, atomowym poziomie. W odróżnieniu od badań teoretycznych, badania doświadczalne są na dużo mniej zaawansowanym etapie. W referacie przedstawię technologię otrzymywania oraz wyniki badań doświadczalnych i teoretycznych atomowych pojedynczych i wielokrotnych łańcuchów atomowych na makroskopowo i mikroskopowo uporządkowanych wicynalnych powierzchniach Si(557) i Si(553). Badania były prowadzone z wykorzystaniem metod STS/STM, RHEED, ARPES, SARPES i DFT. Zaprezentowana zostanie struktura atomowa, elektronowa i spinowa atomowych łańcuchów Au, Pb i Si utworzonych na tarasach kryształu Si.