Dr Lucjan Pytlik
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH
"Skomplikowana struktura atomowa w związku beta-Mg2Al3 - co może wnieść modelowanie komputerowe ?"

5. 06. 2013

 

Związek beta-Mg2Al3 należy do klasy związków międzymetalicznych określanych skrótem CMA (Complex Metallic Alloys), co jest w pełni uzasadnione faktem, że modele jego komórki elementarnej zawierają 1168 i więcej atomów. Rzeczą bardzo szczególną w tej strukturze jest fakt, że pozycje części atomów są stabilne i jednoznacznie wyznaczone z badań dyfrakcyjnych, zaś pozycje prawie 1/3 atomów, zgrupowane w klasterach wokół pozycji 8b, stanowią frakcję częściowo uporządkowaną, z niejednoznacznym przyporządkowaniem obsadzenia atomowego. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że to właśnie ta część odpowiada za obserwowane przejście fazowe do fazy niskoteperaturowej. W referacie omówione zostaną wyniki, jakie może wnieść modelowanie komputerowe struktury: od obliczeń stanu podstawowego fazy krystalicznej na podstawie potencjałów międzyatomowych wyznaczonych z obliczeń kwantowych, poprzez modelowanie uporządkowania chemicznego metodą Monte-Carlo (CHMC), aż po próby wejścia w mikroskopowe mechanizmy uporządkowania atomowego algorytmami dynamiki molekularnej.

Dr Lukasz Plucinski
Peter Grünberg Institut PGI-6, Forschunsgzentrum Jülich
"Spin Polarized Photoemission from Bi2Te3 and Sb2Te3 Topological Insulator Thin Films"

12. 06. 2013

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Środowiskowego Seminarium FCS w dniu 12 czerwca 2013, godz. 9.00 sala 108, w budynku D10 AGH ul. Reymonta 19

Spin polarized photoemission spectra from surfaces of Bi2Te3 and Sb2Te3 thin films show up to 45% in-plane spin polarization in the Dirac cone near the Fermi level, which is consistent with the dedicated ab initio theoretical results which find spin polarization in the order of 40-50% when averaged over the surface quintuple layer with the exponential depth profile related to the scattering mean free path of the VUV photoelectrons. Furthermore, a non-zero out-of-plane spin polarization component is found in the Bi2Te3 hexagram Fermi surface. I will discuss the spin-orbit entanglement mechanism behind the non-100% spin polarization in topologically protected surface states and the optical spin orientation process which affects the spin-polarization magnitude in the ensemble of the photoemitted electrons.