Prof. Andriy Gusak
Department of Physics, Cherkasy National University, Ukraine
"Phase and Structural Transformations of the nanosystems - several examples"
15. 10. 2014

 

Serdecznie zapraszamy na Środowiskowym Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 22 października o godz. 9:00 w sali 1.02A Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (pawilon D-16) przy ul. Kawiory 30.

W czasie referatu poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 • Size effect in phase transformation due to surface energy
 • Size effect in phase transformation due to depletion of material
 • Kirkendall voiding and instability of hollow nanospheres and nanowires
 • Inverse Kirkendall effect in hollow nanospheres
 • Stability criterion of nanoholes in the membranes
 • Point contact reactions between metal and silicon nanowires
 • Nanogap in silicon nanowires
 • Point contact reactions between metallic nanowires
 • Explosive reactions in multilayered nano-thin-films
 • Nanotwinned copper and its application
 • Problems of solder contacts and reliability with transition to nanoelectronics

Prof. dr hab. Stanisław Dubiel
WFiIS, AGH, Kraków
"Harmonicznie modulowane struktury elektronowe i spinowe"


15. 10. 2014

 

Serdecznie zapraszamy na Środowiskowym Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 15 października o godz. 9:00 w sali 1.02A Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (pawilon D-16) przy ul. Kawiory 30.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane możliwości stosowania spektroskopii mössbauerowskiej (SM) do badania struktur elektronowych harmonicznie modulowanych, czyli tzw. fal gęstości ładunkowej (CDW) i fal gęstości spinowej (SDW). Struktury CDW zostały wykryte w 1D i 2D wymiarowych chalkogenach np. TaS3 , NbSe3, TaS2, VS2, NbSe2 , a struktury SDW w 3D metalach np. ω-Zr, Cr. Ich istnienie jest ostatnio sugerowane w pniktydkach żelaza. Strukturom SDW zwykle towarzyszą struktury CDW. W pierwszej części seminarium zostaną pokazane potencjalne możliwości SM m. in. do:

 1. odróżniania struktur współmiernych od niewspółmiernych
 2. wyznaczania amplitud i znaków wyższych harmonicznych

W drugiej części przedstawione zostaną przykłady zastosowań SM z wykorzystaniem efektu na jądrach 119 Sn (chrom i jego stopy) oraz na jądrach 57 Fe (pniktydki Fe). Zobaczymy, że widma m?ssbauerowskie są niezwykle czułe na: wielkość ziaren, obecność obcych (stopowych) atomów i naprężeń, co odzwierciedla wpływ wszelkiego rodzaju niedoskonałości próbek na kształt badanych struktur.

Prof. dr hab. Stanisław Dubiel
WFiIS, AGH, Kraków
"Harmonicznie modulowane struktury elektronowe i spinowe"


15. 10. 2014

 

Serdecznie zapraszamy na Środowiskowym Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 15 października o godz. 9:00 w sali 1.02A Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (pawilon D-16) przy ul. Kawiory 30.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane możliwości stosowania spektroskopii mössbauerowskiej (SM) do badania struktur elektronowych harmonicznie modulowanych, czyli tzw. fal gęstości ładunkowej (CDW) i fal gęstości spinowej (SDW). Struktury CDW zostały wykryte w 1D i 2D wymiarowych chalkogenach np. TaS3 , NbSe3, TaS2, VS2, NbSe2 , a struktury SDW w 3D metalach np. ω-Zr, Cr. Ich istnienie jest ostatnio sugerowane w pniktydkach żelaza. Strukturom SDW zwykle towarzyszą struktury CDW. W pierwszej części seminarium zostaną pokazane potencjalne możliwości SM m. in. do:

 1. odróżniania struktur współmiernych od niewspółmiernych
 2. wyznaczania amplitud i znaków wyższych harmonicznych

W drugiej części przedstawione zostaną przykłady zastosowań SM z wykorzystaniem efektu na jądrach 119 Sn (chrom i jego stopy) oraz na jądrach 57 Fe (pniktydki Fe). Zobaczymy, że widma m?ssbauerowskie są niezwykle czułe na: wielkość ziaren, obecność obcych (stopowych) atomów i naprężeń, co odzwierciedla wpływ wszelkiego rodzaju niedoskonałości próbek na kształt badanych struktur.

Prof. dr. hab. inż. Marek Przybylski
AGH, Kraków
"Prezentacja Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH"


8. 10. 2014

 

Uprzejmie przypominamy o jutrzejszym (środa, 8 października, godz. 9:00) Środowiskowym Seminarium Fizyki Ciała Stałego. W semestrze zimowym 2014/2015 spotykania będą odbywać się w Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii na terenie kampusu AGH (pawilon D-16), przy ul. Kawiory 30.

W czasie pierwszego seminarium przedstawimy Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH. Po krótkiej prezentacji Prof. dr. hab. inż. Marka Przybylskiego (Dyrektora Centrum) dotyczącej tematyki badawczej Centrum zapraszamy wszystkich zainteresowanych na krótką wycieczkę po laboratoriach naukowych ACMiN AGH.

prof Ei-ichi Negishi
Purdue University, USA
"Transition Metal Catalysis for a Sustainable and Prosperous World"


18. 09. 2014

 

W dniu 18 września (czwartek) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, o godzinie 10.30 wykład wygłosi wykład Profesor Ei-ichi Negishi.

Profesor Negishi jest Laureatem Nagrody Nobla z 2010 roku i obecnie pracuje na Purdue University, USA.

Tytuł wykładu: "Transition Metal Catalysis for a Sustainable and Prosperous World"