Prof. dr hab. Štefan Chromik
Department of Cryoelectronics, Institute of Electrical Engineering, Slovak Academy of Sciences
"Advanced perovskite thin films and structures for applications"

6. 11. 2013

 

We present some peculiarities observed at the preparation and study of the perovskite films (LSMO) and structures. We consider about the perspective and limits at developing of the bolometer structure model working at room temperature. We compare our results with other groups. Structural properties of the used buffer layers and LSMO film on SOI substrate for bolometer are presented in more detail. The possibility of the integration of semiconducting and superconducting elements on the top of GaN substrate is discussed. Submicron structures are prepared by FIB for a study of LRPE.

dr inż. Marcin Wroński
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Wydział Fizyki I Informatyki Stosowanej AGH
"Badanie mechanizmów odkształcenia w asymetrycznie walcowanym tytanie i aluminium"

13. 11. 2013

 

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój technik formowania metali, które wpływają radykalnie na zmianę ich właściwości fizycznych. Wiele z nich opiera się na procesach odkształcenia plastycznego bądź też intensywnego odkształcenia plastycznego. W prezentowanym referacie zostaną przedstawione podstawowe mechanizmy odkształcenia materiałów polikrystalicznych, występujących podczas walcowania asymetrycznego. Badania przeprowadzone zostały dla dwóch polikrystalicznych materiałów: aluminium 6061 i tytanu Grade 2. Wybór tych materiałów nie był przypadkowy, gdyż skupiono uwagę na materiałach posiadających zastosowania technologiczne i przemysłowe. W pracy użyto dwóch technik eksperymentalnych: dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) oraz dyfrakcji rentgenowskiej. Zbadano wpływ asymetrii procesu walcowania na teksturę krystalograficzną oraz na mikrostrukturę materiałów. Wyniki pomiarów zostały porównane z wynikami obliczeń.

dr hab. Piotr Cyganik
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytet Jagielloński
"Desorpcja jonowa jako metoda analizy stabilności interfejsu molekuła-metal w strukturach SAM"

27. 11. 2013

 

Struktury SAM (Self-Assembled Monolayers) to uporządkowane organiczne monowarstwy molekularne mające szerokie zastosowanie w wielu obszarach nanotechnologii poczynając od nanolitografii i elektroniki molekularnej  a kończąc na powierzchniach biokompatybilnych. Jednym z najbardziej kluczowych elementów decydującym o potencjalnych zastosowaniach SAM jest struktura i stabilność interfejsu pomiędzy organiczną monowarstwą SAM i nieorganicznym podłożem, na którym jest ona formowana. W wykładzie omówione zostaną zaskakujące wyniki badań wskazujących na unikalną możliwość śledzenia zmian stabilności wiązań chemicznych w obszarze interfejsu molekuła-podłoże poprzez wykorzystanie oddziaływania z wiązką jonową.