mgr inż. Jakub Chęciński
Katedra Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH
Katedra Elektroniki WIEiT AGH
"Oscylatory antyferromagnetyczne o częstotliwościach terahercowych."
22. 11. 2017

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 22.11.2017 o godz. 9.15 w sali 224 C1 AGH, al. Mickiewicza 30


Oscylatory antyferromagnetyczne to nowa klasa urządzeń spintronicznych, charakteryzujących się dużym współczynnikiem dobroci sygnału, odpornością na szum termiczny i bardzo wysoką częstotliwością pracy sięgającą pojedynczych teraherców. W trakcie seminarium zaprezentowana zostanie fizyczna zasada działania takich oscylatorów opartych o układ antyferromagnetyk/metal ciężki, z uwzględnieniem dynamiki magnetyzacji poszczególnych podsieci antyferromagnetyka i efektów konwersji pomiędzy prądem spinowym a ładunkowym zachodzących w metalu ciężkim. Przedstawione będą najważniejsze perspektywy zastosowań technologicznych, propozycje i trudności związane z eksperymentalną realizacją urządzenia. Szczegółowo omówione zostanie zagadnienie interakcji pomiędzy działającym oscylatorem a zewnętrznym polem magnetycznym o dowolnej dystrybucji czasowej oraz wynikające z niego możliwości zastosowań praktycznych takich jak poprawa mocy sygnału.

dr Łukasz Karwacki
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu
"Spinowo-zależne efekty termoelektryczne w układach kropek kwantowych."


15. 11. 2017

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 15.11.2017 o godz. 9.15 w sali 224 C1 AGH, al. Mickiewicza 30


Spinowe lub spinowo-zależne efekty termoelektryczne sa? obecnie uwaz?ane za jeden z najbardziej efektywnych sposobów uzyskiwania prądu spinowego [1,2]. Prąd spinowy uzyskiwany w tym przypadku może być przenoszony przez elektrony lub przez kwanty fal spinowych, czyli magnony. W niskowymiarowych strukturach, takich jak kropki kwantowe, występuje wiele zjawisk trudnych do zaobserwowania w większej skali, które mogą być stosunkowo łatwo kontrolowane elektrycznie. Umożliwia to badanie jednoczesnego transportu ładunku, spinu i ciepła, a także badanie konwersji prądu spinowego przenoszonego przez elektrony na prąd spinowy przenoszony przez magnony [3]. Badania te mogą stanowić podstawę dla urządzeń takich jak kwantowe silniki cieplne, umożliwiających zasilanie nowych komponentów w spintronice. Na seminarium przedstawię wpływ podstawowych własności kropek kwantowych na spinowe zjawiska termoelektryczne.

[1] K. Uchida, S. Takahashi, K. Harii, J. Ieda, W. Koshibae, K. Ando, S. Maekawa, E. Saitoh, Observation of the spin Seebeck effect, Nature 455, 778 (2008).

[2] G. E. W. Bauer, E. Saitoh, B. J. van Wees, Spin caloritronics, Nat. Mater. 11, 391 (2012).

[3] Ł. Karwacki, P. Trocha, J. Barnas?, Magnon transport through a quantum dot: Conversion to electronic spin and charge currents, Phys. Rev. B 92, 235449 (2015).

dr Vit Prochazka
Katedra Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH
"Phase transormation in solid state followed by in-situ nuclear forward scattering."


8. 11. 2017

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 8.11.2017 o godz. 9.15 w sali 224 C1 AGH, al. Mickiewicza 30


A core problem in material science is the understanding of process responsible for materials formation. It is essential for tailoring the efficiency of synthesis and material properties. However, investigation of such materials has become a challenging experimental task. To understand the process of material formation it is inevitable to study it in-situ, i.e. during the process. For this purpose we used in-situ nuclear forward scattering (NFS) of synchrotron radiation. NFS provides simultaneous information on changes in both structural and magnetic arrangements. Thus, the time dependent evolution of hyperfine interactions allows on fly inspection of structural changes. NFS time spectra were recorded during every minute over extended, approximately one hour, time periods. In this study we report on two examples of in-situ experiments, crystallization kinetics of metallic glasses and thermal decomposition of high valent iron compounds. We investigate metallic glasses exposed to elevating temperature and magnetic field. Their suitable chemical composition ensures formation of crystallites that are only several nanometers in size. Due to these dimensions, they provide beneficial magnetic properties of the so-called nanocrystalline alloys. NANOPERM alloy Fe90Zr7B3 was annealed and measured at constant temperatures up to 753 K without and with external magnetic field of 0.652 T. The presence of the magnetic field resulted in sufficient acceleration of the structural transformation. Crystallization of alloy with a composition of Fe81Mo8Cu1B10 was studied under dynamical changing temperature with and without external magnetic field. It was observed that the magnetic field causes one hundred Kelvin decrease in the onset of the crystallization temperature. In the second example of in-situ NFS experiments we follow the decomposition process of K2FeO4 . This compound was thermally treated under isothermal conditions at 200, 220, 235 and 250 o C. Intermediate phases with iron 5+ and 4+ were revealed during a transition from FeVI to FeIII. The application of in-situ NFS experiments appears to have a wide potential for observations of the evolution of phase transformations in real time performed on fly during short time intervals. Moreover, with increasing of photon source brilliancy also faster processes will be available for in-situ NFS experiments.