Dr Anna Majcher
Instytut Fizyki UJ
"Własności magnetyczne molekularnych związków metali przejściowych - wybrane przykłady."19.III.2014

 


Omówione zostaną wybrane przykłady magnetycznych zachowań układów molekularnych opartych o pary metali przejściowych połączonych mostkami cyjankowymi. Prezentacja zawierać będzie krótki wstęp na temat magnetyków molekularnych i metod pomiarowych. W drugiej części omówione zostaną dwa porządkujące się magnetycznie izomorficzne układy oparte o pary Cu(II)-Mo(V) i Cu(II)-W(V). Następnie zaprezentowany zostanie układ oparty o pary Ni(II)-Nb(IV), którego własności magnetyczne zależą od stopnia jego nawodnienia.

Dr Andrzej Biborski
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, AGH
Dr Mirosław Kozłowski
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, UJ
"ATOMISTYCZNY MODEL PROCESU WZROSTU MONOKRYSTALICZNEGO WEGLIKA KRZEMU Z FAZY GAZOWEJ"
12.III.2014

 


Przedstawiony zostanie model Monte Carlo procesu wzrostu kryształu SiC z fazy gazowej. W pierwszej części omówiony zostanie model samego układu oparty o wielociałowe potencjały typu ABOP. W głównej części referatu zaprezentowane zostaną wyniki kinetycznych symulacji Monte Carlo (KMC) wzrostu kryształu. Ukazane zostanie współzawodnictwo procesów dyfuzji powierzchniowej oraz adsorpcji atomów, w wyniku którego generowana jest specyficzna morfologia stopni na powierzchni rosnącego kryształu.