dr hab. Przemysław Piekarz
Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
"Własności strukturalne monotlenków metali przejściowych z obliczeń ab initio"


29. 4. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 29 kwietnia (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


Większość monotlenków metali przejściowych krystalizuje w strukturze regularnej typu chlorku sodu - albo idealnej albo nieznacznie zniekształconej ze względu na oddziaływania magnetyczne. Ale pięć tlenków: CuO, AgO, PdO, PtO i HgO wydawało się nie pasować do tej rodziny ponieważ krystalizują w dużo bardziej złożonych strukturach o niższej symetrii. Badania teoretyczne oparte na obliczeniach ab initio, z uwzględnieniem silnych oddziaływań elektronowych w stanach d (metoda LDA+U, funkcjonały hybrydowe), pozwoliły wyjaśnić mechanizm deformacji sieci regularnej, który prowadzi do obserwowanych eksperymentalnie struktur krystalicznych.

dr inż. Mateusz Marzec
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
"Właściwości elektryczne granic pomiędzy cienką warstwą polimerową a podłożem modyfikowanym samoorganizującymi się monowarstwami organicznymi"22. 4. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 22 kwietnia (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


Oddziaływanie pomiędzy cienką warstwą polimerową a podłożem, na którym została ona utworzona ma istotne znaczenie w wielu zagadnieniach: decyduje o adhezji warstwy polimerowej, wpływa na jej morfologię, a przy wykorzystaniu polimerów przewodzących decyduje o transporcie ładunku elektrycznego pomiędzy tymi dwoma materiałami. Ostatni z wymienionych aspektów jest szczególnie istotny w badaniach nad konstrukcją wysokowydajnych polimerowych układów elektronicznych oraz optoelektronicznych, takich jak tranzystory polimerowe, diody świecące, polimerowe ogniwa słoneczne oraz czujniki chemiczne nie wyłączając biosensorów. Chcąc połączyć wiele aspektów, złącze polimer-podłoże często modyfikowane jest molekularną warstwą samoorganizującą (SAM). Warstwa ta wprowadza zmianę napięcia powierzchniowego podłoża wpływając tym samym na morfologię tworzonej na nim cienkiej warstwy polimerowej, a poprzez moment dipolowy molekuł warstwy SAM, wpływa na wzajemne położenie elektronowych poziomów energetycznych podłoża i polimeru. Powstałe złącze polimer/podłoże może mieć lokalnie niejednorodny charakter, a zaburzenia homogeniczności mogą pojawiać się już w trakcie jego preparatyki. Ze względu na znaczną miniaturyzację układów elektronicznych pojawiające się lokalne mikro- i nano- niejednorodności mogą mieć istotny wpływ na wydajność konstruowanych urządzeń.

Referat dotyczyć będzie wyznaczania lokalnych własności elektrycznych złącz pomiędzy warstwą polimerową a organicznym lub nieorganicznym elektrycznie przewodzącym podłożem w modelowych układach cienkowarstwowych. Układy te zostały scharakteryzowane metodami spektroskopii fotoelektronów (XPS/UPS) oraz kelwinowską mikroskopią sił (KPFM). Dodatkowo zastosowano także spektrometrię mas jonów wtórnych (ToF-SIMS), która umożliwiła wykazanie korelacji pomiędzy niejednorodnościami zobrazowanymi metodą KPFM z powierzchniowym wzorem i składem chemicznym wytworzonego złącza.

dr inż. Jan Michalik
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
"Nanotechnologia oparta na urządzeniach hybrydowych grafen - materiał magnetyczny/nadprzewodnik"
15. 4. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 15 kwietnia (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


Grafen - pojedyncza heksagonalna warstwa węgla - przyciąga uwagę ze względu na swoje unikalne własności elektryczne. Z punktu widzenia spintroniki szczególnie interesującym czynią go możliwość sterowania parametrami przewodnictwa elektrycznego oraz zdolność do przewodzenia prądu spolaryzowanego nawet w temperaturze pokojowej.

Dla zastosowań w realnych urządzeniach szczególnie istotny jest wpływ kolejnych etapów procesu produkcji na własności grafenu.

W moim wystąpieniu przedstawię wyniki prac eksperymentalnych nad powierzchnią styku grafen/metal, wpływem standardowych procesów technologicznych na własności grafenu oraz omówię nasze najnowsze osiągnięcia w zakresie tworzenia nanourządzeń na bazie grafenu.

dr inż. Kamil Kutorasiński
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
"Właściwości transportowe wybranych materiałów termoelektrycznych - najnowsze dokonania teoretyczne"
1. 4. 2015

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się 1 kwietnia (środa) o godzinie 9.00 w sali 108, I piętro budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH (D-10), ul. Reymonta 19


W ostatnim czasie niemałe poruszenie w środowisku termoelektrycznym wywołał artykuł z Nature przedstawiający związek SnSe o rekordowym współczynniku sprawności termoelektrycznej (ZT=2.6 w 923 K). Tajemniczości dodaje tutaj fakt, że innym grupom nie udało się powtórzyć tego wyniku. Brak jest także dokładnych badań teoretycznych tego materiału. W referacie zostaną omówione wyniki prac doświadczalnych oraz przedstawione pierwsze komplementarne rezultaty badań teoretycznych pokazujących unikalne własności SnSe. Ponadto, przedstawione zostaną ciekawe wyniki badań teoretycznych pokazujących, w sposób ilościowy, wpływ efektu sprzężenia spin-orbita na własności termoelektryczne na bazie rodziny Mg2X (X=Si,Ge,Sn).