dr inz. Witold Skowronski
Katedra Elektroniki AGH
"Dynamika w magnetycznych złączach tunelowych"

25.II.2014

 

Magnetyczne złącza tunelowe, składające się z dwóch cienkich warstw ferromagnetycznych rozdzielonych bariera tunelowa są obecnie najbardziej uniwersalnymi urządzeniami elektroniki spinowej. Rożnica w oporze elektrycznym złącza pomiędzy stanem równoległego i anty-równoległego namagnesowania ferromagnetyków sięgająca kilkuset procent, jest wykorzystywana w projektowaniu magnetycznych komórek pamięci oraz sensorów pola magnetycznego [1]. W ciągu ostatnich kilku lat, zintensyfikowano badania nad dynamika złącz tunelowych, dzięki którym stworzono prototypowe generatory [2] oraz detektory mikrofal, które ze względu na niski pobór mocy oraz rozmiary rzędu setek nanometrów stanowią atrakcyjna alternatywę do obecnie stosowanych komponentów elektroniki wysokiej częstotliwości. W trakcie seminarium przedstawię eksperymentalne wyniki badan nad dynamika magnetycznych złącz tunelowych wywołana spinowo spolaryzowanym prądem [3] (efekt spin-transfer-torque) oraz polem elektrycznym.


[1] - W. Skowronski et al. Applied Physics Letters 101, 192401 (2012)

[2] - W. Skowronski et al. Applied Physics Express 5, 063005 (2012)

[3] - W. Skowronski et al. Physical Review B 87, 094419 (2013)