prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
"Spektroskopia mössbauerowska w badaniach dynamiki nanocząstek"

21. 12. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę,21 grudnia o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


Nanocząstki półprzewodnikowe znajdują szerokie zastosowanie, m.in. w medycynie jako markery. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nanocząstki nietoksyczne, do tego takie w których kwantowy efekt rozmiarowy pozwala na zwiększenie przerwy energetycznej. W celu uniknięcia aglomeracji nanocząstki umieszcza się w ośrodku separującym. Pokażę, że przydatnym narzędziem do badania dynamiki takiego układu jest spektroskopia mössbauerowska. Jako przykład omówię wyniki, które uzyskaliśmy dla nanocząstek CuFeS2 zawieszonych w kwasie oleinowym.

dr Rafał Michalski
INDUFORCE ul. M.Pszona 41/29 KRAKÓW
"Przewidywanie właściwości spektralnych, magnetycznych oraz efektu magnetokalorycznego materiałów za pomocą aplikacji Atomic Matters MFA. Prezentacja obliczeń dla związków serii REAl2 (RE-ziemia rzadka)"

14. 12. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę,14 grudnia o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


Znajomość struktury stanów elektronowych jonów paramagnetycznych w krysztale pozwala na przewidywanie makroskopowych właściwości materiałów magnetycznych. W ramach referatu zostaną przedstawione założenia i metody obliczeniowe zastosowane w, przeznaczonej do tego, aplikacji Atomic Matters MFA. Obsadzenie stanów Struktury Subtelnej w T>0 determinuje jednojonowe właściwości kryształu. Prezentowane podejście umożliwia symulacje zarówno właściwości stanu paramagnetycznego jak i stanu uporządkowanego wraz z obszarem magnetycznego przejścia fazowego. Zademonstruję, w jaki sposób uwzględnienie sprzężenia spinowo-orbitalnego (L-S coupling) elektronów niezamkniętej powłoki nd lub nf, magnetycznego oddziaływania wymiennego w ujęciu przybliżenia pola średniego (MFA Mean Field Approximation), magnetycznego oddziaływania z polem zewnętrznym oraz elektrostatycznego oddziaływania powłoki z otoczeniem ładunkowym (CEF - Crystal Electric Field) w jednym hamiltonianie pozwala na skuteczne przewidywanie właściwości spektralnych, termodynamicznych (ciepło właściwe, energia swobodna, entropia) i magnetycznych (podatność magnetyczna, moment magnetyczny, namagnesowanie, anizotropia magnetokystaliczna) dla całych izostrukturalnych serii materiałów. Pokazany zostanie sposób formowania momentów magnetycznych jonów, modelowany w oparciu o Metodę Pola Średniego MFA w sposób samouzgodniony (self-consistent). Wyniki obliczeń właściwości kryształów REAl2 (fazy Lavesa o strukturze C15) zostaną przedstawione wraz z eksperymentalnymi, referencyjnymi danymi literaturowymi. Zademonstrowana zostanie interaktywna, trójwymiarowa wizualizacja potencjału otoczenia ładunkowego jonu w sieci krystalicznej, narzędzia i sposoby obliczania parametrów pola krystalicznego oraz analiza magnetycznego sprzężenia wymiennego za pomocą pola molekularnego Weissa. O mówione zostanie zastosowanie powyższej metodologii do symulacji efektu magnetokalorycznego (MCE) i przedstawione zostaną wyniki symulacji zmian entropii magnetycznej w funkcji temperatury i przyłożonego zewnętrznego pola w różnych kierunkach. W ramach referatu podjęta będzie dyskusja parametrów modelu w kontekście doskonałej zgodności symulacji z wynikami pomiarowymi. Przedstawione zostaną obecne ograniczenia powyższej metodologii oraz perspektywy jej przyszłego rozwoju. Działanie systemu Atomic Matters MFA zostanie zaprezentowane w czasie rzeczywistym.

Prof. Teruo Ono
Kyoto University w Japonii
"Spin Dynamics in Inhomogeneously Magnetized Systems"


8. 12. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę,8 grudnia o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


Worldwide efforts are underway to create revolutionary and energy-efficient data storage technology such as magnetic random-access memory (MRAM). An understanding of spin dynamics in inhomogeneously magnetized systems is indispensable for further development of nanoscale magnetic memory. This lecture provides a clear picture of inhomogeneously magnetized systems, such as magnetic nanowires with domain walls and disks with magnetic vortices, and presents not only technological developments and key achievements but also the unsolved puzzles and challenges that stimulate researchers in the field. First, the basic concept of an inhomogeneously magnetized system is described by introducing a magnetic vortex structure in a magnetic disk. A magnetic domain wall in a magnetic nanowire is also provided as a typical example. The magnetic field-driven dynamics of these inhomogeneously magnetized systems are described to illustrate their uniqueness. Second, electric-current-induced dynamics of magnetic vortices and domain walls are described. One can flip the core magnetization in a magnetic vortex using electrical current excitation, and move a domain wall by current injection into a wire. The next part focuses on the applications of current-induced magnetization dynamics in devices. The basic operations of two kinds of magnetic memories, magnetic vortex core memory and magnetic domain wall memory, are demonstrated. The lecture describes not only the current understanding about inhomogeneously magnetized systems, but also unexpected features that have emerged. It concludes with prospects for future developments.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wawro
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
"Sprzężenia magnetyczne w układach warstwowych z ultracienką warstwą Co"7. 12. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę,7 grudnia o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


Anizotropia magnetyczna ultracienkiej warstwy Co bardzo silnie zależy od jej grubości oraz od rodzaju sąsiadujących z nią okładek. Dla pewnej grubości krytycznej obserwuje się reorientację namagnesowania od kierunku prostopadłego do kierunku leżącego w płaszczyźnie. Wartość tej grubości zależy nie tylko od rodzaju okładek, ale również od ich sekwencji (gdy okładki są różnego rodzaju). Dodatkowo w układach składających się z większej ilości warstw Co występują pomiędzy nimi sprzężenia magnetyczne.Wstępna część referatu będzie zawierała krótkie wprowadzenie do anizotropii magnetycznej cienkich warstw oraz charakterystykę ich struktury krystalicznej. W dalszej części omówione zostaną rodzaje sprzężeń pomiędzy warstwami Co namagnesowanymi w kierunku prostopadłym do płaszczyzny próbki w układach złożonych typu Co/Mo(Au) oraz namagnesowanymi w płaszczyźnie próbki w układach Co/Mo. Przedstawiony zostanie również wpływ naświetlania jonami na obserwowane sprzężenia.