Prof. dr hab. Marek Przybylski
KFCS WFiTJ AGH i Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Halle
"Anizotropia magnetyczna i struktura domenowa widziane mikroskopia spinowo-spolaryzowanych elektronow niskich energii (SP-LEEM)"10. 04. 2013

 

W referacie omówię niektóre aspekty zjawiska anizotropii magnetycznej w cienkich warstwach. W szczegolnosci pokażę, w jaki sposob anizotropia magnetyczna reaguje nawet na niewielkie zmiany gestosci stanów na poziomie Fermiego. Omówię technikę spinowo-spolaryzowanej mikroskopii elektronów niskich energii (ang. SPLEEM) i pokażę przykładowe efekty jej zastosowania. Przedyskutuję na ile SPLEEM uzupelnia informacje nt. anizotropii magnetycznej uzyskane z technik magnetometrycznych, czy też za pomoca magnetooptycznego efektu Kerra.

prof. dr hab. Paweł Olko
Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN
"Centrum Cyklotronowe Bronowice rozpoczęło działalność"12. 04. 2013

 

Szanowni Państwo,
Zapraszamy na seminarium wydziałowe Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, które odbędzie się w sali A budynku D10 przy ulicy Reymonta o godzinie 12:15. Na seminarium prof. dr hab. Paweł Olko (Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii IFJ PAN) wygłosi wykład pt.: "Centrum Cyklotronowe Bronowice rozpoczęło działalność".
Kawa i herbata 20 minut przed seminarium przy wejściu do sali A.
Serdecznie zapraszamy!

Mgr Inż. Michał Nowak
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
"Elektryczny Dipolowy Rezonans Spinowy (EDSR) a Blokada Pauliego"17. 04. 2013

 

Koherentna kontrola spinu jest jednym z warunków wstępnych budowy komputera kwantowego w ciele stałym. Obroty spinu pojedynczego elektronu uwięzionego w kropce kwantowej od niedawna udaje się przeprowadzać z wykorzystaniem pola elektrycznego. Wykorzystywanym zjawiskiem jest Elektryczny Dipolowy Rezonans Spinowy (EDSR), który zachodzi pod wpływem zewnętrznego zmiennego pola elektrycznego o częstości dopasowanej do częstotliwości Larmora. Obroty spinu zachodzą przez oddziaływanie spin-orbita, które wiąże pęd elektronu z jego spinowym stopniem swobody. Blokada Pauliego zachodzi w podwójnych kropkach kwantowych, gdy każda z nich zostanie obsadzona przez jeden elektron kiedy spiny elektronów są ustawione w tym samym kierunku (w stanie trypletowym). W takich warunkach elektron z kropki o wyższym potencjale nie może spłynąć do kropki drugiej a następnie do drenu. Aby prąd został odblokowany, należy obrócić spin jednego z elektronów. W pracach eksperymentalnych fakt obrotu spinu stwierdza się przez zniesienie blokady Pauliego. W prezentacji przedstawione zostaną wyniki modelowania komputerowego znoszenia blokady Pauliego na skutek rezonansów spinowych oraz relaksacji, której pośredniczą fonony. Wyjaśnione zostanie widmo linii rezonansowych w kontekście ostatnich wyników eksperymentalnych.

Prof. dr hab. Radosław Przeniosło
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
"Modulowane struktury w materiałach typu 'multiferroics' "24. 04. 2013

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Środowiskowego Seminarium FCS w dniu 24 kwietnia 2013, godz. 9.00 sala 108, w budynku D10 AGH ul. Reymonta 19

Sprzężenie magnetoelektryczne jest interesującym i ważnym zjawiskiem w dziedzinie materii skondensowanej. W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono badaniom efektu magnetoelektrycznego w związkach nieorganicznych metali przejściowych. Potencjalna możliwość wpływania polem magnetycznym na polaryzację elektryczną materiału i/lub polem elektrycznym na namagnesowanie materiału stwarza nadzieje na zastosowania do zapisu informacji lub do budowy czułych sensorów pola. Znacząca część materiałów wykazujących sprzężenie magnetoelektryczne posiada modulowaną strukturę magnetyczną [1]. Modulowane ułożenie momentów magnetycznych może być opisywane przy pomocy grup przestrzennych działających w 4-wymiarowej przestrzeni, tzw. superspace groups [2], które znalazły początkowo zastosowanie do opisu modulacji położeń atomów w kryształach [3].

[1] Y. Tokura, S. Seki, Adv. Mater, 12, 1554 (2010).
[2] J.M. Perez-Mato, J.L. Ribeiro, V. Petricek, M.I. Arroyo, J. Phys. Cond. Mat. 24, 163201 (2012).
[3] A. Janner, T. Janssen, Acta Cryst. A36, 399 (1980).