prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ
"Parowanie trypletowe w skorelowanym ferromagnetyku: UGe2."24. 1. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 24.1.2018 o godz. 9.15 w sali 224 C1 AGH, al. Mickiewicza 30


W referacie przedstawię oryginalny model teoretyczny ferromagnetyka nadprzewodzącego i zastosuję go do ilościowego opisu własności UGe2. Nadprzewodnictwo to zostało odkryte w 2000 r. przez grupę z Cambridge i Grenoble. W naszym zespole wyjaśniliśmy najpierw ciekawe własności magnetyczne: dwa nieciągłe przejścia ferromagnetyczne i ewolucję klasycznych do kwantowych punktów krytycznych (2014-16, razem z M. Wysokińskim i M. Abramem); obecnie rozszerzyliśmy model i w jednolitym opisie otrzymujemy piękną zgodność z najważniejszymi własnościami magnetycznymi i nadprzewodzącymi, te drugie z ciekawym parowaniem trypletowym (2017 r., razem z M. Fidrysiakiem i E. Kądzielawą-Major). UGe2 jest kanonicznym materiałem skorelowanym ze współistniejącymi ferromagnetyzmem z nadprzewodnictwem trypletowym. Na koniec omówię pewne możliwości na przyszłość w tym projekcie.

prof. Marta Cieplak
Instytut Fizyki PAN
"Faza kwantowego metalu w cienkich warstwach nadprzewodzących."17. 1. 2018

 

Zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego które odbędzie się w dniu 17.1.2018 o godz. 9.15 w sali 224 C1 AGH, al. Mickiewicza 30


W cienkich, dwuwymiarowych (2D) warstwach nadprzewodzących zmniejszanie grubości warstw lub przyłożenie zewnętrznego pola magnetycznego prowadzi do przejścia nadprzewodnik-izolator, które jest jednym z przykładów kwantowego przejścia fazowego. Podczas gdy w wielu doświadczeniach zaobserwowano bezpośrednie przejście od fazy nadprzewodzącej do izolującej, istnieje też pewna klasa materiałów, w których obserwuje się w granicy bardzo niskich temperatur pośrednią fazę metaliczną, tzw. fazę kwantowego metalu. Natura tej fazy jest ciągle przedmiotem badań doświadczalnych i teoretycznych. W moim wykładzie omówię pokrótce najciekawsze wyniki na ten temat obserwowane dla różnych materiałów, a następnie skupię się na badaniach ultracienkich warstw niobu, dla których zaobserwowaliśmy ostatnio istnienie metalicznej fazy. Na zakończenie pokaże też wstępne wyniki badań cienkich warstw nadprzewodnika wysokotemperaturowego La2-xSrxCuO4, dla których naprężenie strukturalne wywołane przez podłoże ma istotny wpływ na nadprzewodnictwo.