dr inż. Grzegorz Brus
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw
"Trójwymiarowa analiza lokalnych zmian mikrostruktury w stosie ogniw paliwowych typu SOFC"26. 10. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 26 października o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


Ogniwo paliwowe typu SOFC składa się z dwóch elektrod, anody i katody, oddzielonych przewodzącym jony tlenu stało-tlenkowym elektrolitem. Typowym materiałem anodowym jest cermet niklowy. Anoda ogniwa paliwowego ze stało-tlenkowym elektrolitem cechuje się bardzo skomplikowaną morfologią mikrostruktury. Każdy z elementów anody pełni niezwykle istotne funkcje w transporcie masy, ciepła oraz ładunku. Nikiel zapewnia transport elektronów, tlenek cyrkonu ZrO2 stabilizowany tlenkiem itru Y2O3 zapewnia transport jonów tlenu, natomiast pory zapewniają gazom dostęp do miejsca reakcji. Elektrochemiczna konwersja paliwa może zajść jedynie na granicy trzech faz: przewodnika elektronowego, przewodnika jonowego oraz porów. Długość granicy trzech faz na jednostkę objętości (z ang. Triple Phase Boundary TPB), jest niezwykle istotnym parametrem mikrostruktury anody. W literaturze przedmiotu istnieje proporcjonalna zależność pomiędzy długością granicy trzech faz a prądem wytwarzanym na anodzie. Jednakże testy elektrochemiczne wykazały, iż podczas długotrwałej pracy stosu ogniw typu SOFC, mimo znaczącego spadku TPB, moc ogniwa nieznacznie wzrosła. W referacie przedstawione zostaną wyniki badań mikrostrukturalnych przy użyciu tomografii elektronowej FIB-SEM, połączonej z trójwymiarową rekonstrukcją mikrostruktury oraz z symulacją numeryczną. Badania te wskazały, iż w stosie nastąpiły zmiany mikrostruktury, które rekompensują spadek długości granicy trzech faz. W przyszłości badania mogą przyczynić się do budowy trwalszych i odpornych na zużycie stosów ogniw paliwowych.

dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Fizyki
"Fale gęstości ładunkowej w nadprzewodnikach na bazie żelaza badane spektroskopią mössbauerowską "

19. 10. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 19 października o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


Nadprzewodniki na bazie żelaza są drugimi po nadprzewodnikach miedziowych materiałami o najwyższej temperaturze krytycznej sięgającej 100 K w warunkach normalnych. W referacie zostaną przedstawione wyniki uzyskane metodą spektroskopii mössbauerowskiej dla nadprzewodników Ba1-xKxFe2As2 i SmFeAsO1-xFx. Stwierdzono zmianę modulacji gęstości ładunkowej w temperaturze krytycznej przejścia do nadprzewodnictwa. Powyższa zmiana gęstości ładunkowej jest obserwowana przez zmianę kwadrupolowego oddziaływania nadsubtelnego i została nazwana falą gradientu pola elektrycznego. Ten typ modulacji ładunkowej w nadprzewodnikach nie był dotychczas znany, a jego zmiana w obrębie przejścia nadprzewodzącego może rzucić nowe światło na wciąż niewyjaśniony mechanizm nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego.

Dr Andrzej Biborski
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH
"Nanostruktura typu kropka-ring w ujęciu oddziaływań międzyelektronowych"12. 10. 2016

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 12 października o godz. 9:00, w sali audytoryjnej 1.02A w budynku D-16 (ACMiN AGH), przy ul. Kawiory 30.


Nanostruktura typu kropka kwantowa - ring kwantowy jest układem ciekawym zarówno ze względu na potencjalne zastosowania w nanoelektronice jak i z punktu widzenia badań teoretycznych. W układzie tego typu, przewidywana jest możliwość tzw. inżynierii jednoelektronowej funkcji falowej. W kontekście tym, pojawia się naturalne pytanie o wpływ efektów wieloelektronowych na uprzednio zaobserwowane własności.

W referacie przedstawione zostaną wyniki obliczeń kwantowo-mechanicznych przeprowadzonych ze ścisłym uwzględnieniem oddziaływań międzyelektronowych. Zaprezentowana zostanie zmiana obrazu gęstości elektronowej w funkcji parametrów układu oraz charakterystyki stanu podstawowego i kilku pierwszych stanów wzbudzonych.