dr C. Balasubramanian
"Thermal plasma processing of nanomaterials"
28. 10. 2015

 


During the talk I will briefly present the potential uses of thermal plasma for various industrial applications then go on to present the synthesis of nanomaterials in free standing form by the thermal plasma process. I will also compare this method of synthesis over other methods. Major part of the talk will be on the various nanomaterials that have been synthesised by thermal plasma and how the plasma parameters can control the crystalline and morphology of the nanomaterials synthesised.

dr inż. Janusz Kozak
Instytut Elektrotechniki, Zakład Wielkich Mocy, Pracownia Technologii Nadprzewodnikowych, Lublin
"Nadprzewodnikowe ograniczniki prądu zwarciowego"

21. 10. 2015

 


Nadprzewodnikowy ogranicznik prądu zwarciowego (NOPZ) jest urządzeniem pozwalającym na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury sieciowej. Ograniczenie przez NOPZ prądów zwarciowych do bezpiecznego poziomu sprawi, że elementy sieci będą narażone na mniejsze przeciążenia cieplne i elektrodynamiczne. Zastosowanie NOPZ umożliwia zwiększenie dopuszczalnej mocy zwarciowej w punkcie przyłączenia nowych źródeł wytwórczych. W nadprzewodnikowych ogranicznikach prądu wykorzystuje się zjawisko wyjścia materiału nadprzewodnikowego ze stanu nadprzewodzącego w wyniku przekroczenia prądu krytycznego nadprzewodnika. Zwiększa to impedancję pętli zwarcia umożliwiając obniżenie wartości prądu zwarciowego.

dr Gabriela Kania
Katedra Fizyki Ciała Stałego, WFiIS AGH
"Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza do zastosowań biomedycznych"


14. 10. 2015

 


Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) jest szeroko stosowane w diagnostyce medycznej. Podczas prezentacji zostaną omówione wady i zalety środków kontrastujących wykorzystywanych w tej technice. Przedstawiona zostanie alternatywa dla wycofanych z rynku farmaceutyków środków kontrastujących na bazie superparamagnetycznych nanocząstek tlenku żelaza [1]. Funkcjonalizacja powierzchni tego materiału sondą fluorescencyjną pozwoliła połączyć ze sobą dwie techniki diagnostyczne - MRI i obrazowanie fluorescencji. Zastosowanie tak otrzymanych nanocząstek w diagnostyce miażdżycy zostanie omówione jako jedna z potencjalnych możliwości aplikacyjnych. Przedstawiona zostanie również struktura polimerosomu z zamkniętymi w niej nanocząstkami jako materiał łączący funkcje diagnostyczne z terapeutycznymi [2].

[1] A. Szpak, G. Kania, T. Skórka et al., J. Nanopart. Res. 2013, 15:1372
[2] G. Kania, U. Kwolek, K. Nakai et al., J. Mater. Chem. B 2015, 3:5523-5531

prof. dr hab. Andrzej Kołodziejczyk
Katedra Fizyki Ciała Stałego, WFiIS AGH
"Nadprzewodnictwo i ferromagnetyzm w Y9Co7"


7. 10. 2015

 


Nadprzewodnictwo związku Y9Co7 wykryliśmy 35 lat temu [1]. Z tej okazji w referacie przedstawię krótki przegląd dotychczasowych badań ze szczególnym uwzględnieniem naszych prac z ostatnich lat [2-4]. Dowodzą one, że w tym związku po raz pierwszy zaobserwowaliśmy występowanie współistnienia słabego pasmowego ferromagnetyzmu o temperaturze Curie TC ≅ 4.5 K z nadprzewodnictwem poniżej TS ≅ 3.0 K.

[1] A. Kołodziejczyk, V.B Sarkissian, B. R. Coles, J. Phys. F 10 (1980) L333
[2] B. Wiendlocha, J. Toboła, S. Kaprzyk, A. Kołodziejczyk, Phys. Rev. B 83 (2011) 094408
[3] Ł. Bochenek, K. Rogacki, A. Kołodziejczyk, T. Cichorek, Phys.Rev. B 91 (2015) 235314
[4] K. Rogacki, A. Kołodziejczyk, Ł. Bochenek, T. Cichorek, Philos. Mag. 95 (2015) 503