dr hab. inż. Łukasz Gondek
Katedra Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH
"Neutrony w fizykochemicznych badaniach wodorków"


11. 10. 2017

 

Mamy przyjemność poinformować, że w semestrze zimowym 2017/2018 Seminaria Środowiskowe Fizyki Ciała Stałego będą organizowane przez Katedrę Fizyki Ciała Stałego WFiIS AGH. Seminaria odbywać się będą w środy, od godziny 9.00, w sali wykładowej 224 C1, Al Mickiewicza 30

Pierwsze w tym semestrze seminarium odbędzie się w środę, 11 października 2017.


W ramach referatu przedstawione zostaną możliwości badawcze technik rozpraszania neutronów w odniesieniu do wodorków metali. Szczegółowo przedstawione zostaną techniki badań in-situ (dyfrakcja, rozpraszanie nieelastyczne, obrazowanie) pod ciśnieniami wodoru. Wyniki, jakie są możliwe do uzyskania zostaną zaprezentowane na różnorakich przykładach. W szczególności, omówione zostaną wyniki dla klasycznych wodorków krystalicznych typu LaNi5, TiMn2 oraz RTIn (R-ziemia rzadka, T=Ni, Cu, Pd). W tym ostatnim przypadku pokazany zostanie wpływ wodoru na właściwości magnetyczne tych związków. Następnie pokazane zostaną wyniki dla wodorków amorficznych w układzie Ti-Zr-Ni , które w wyniku wygrzewania przechodzą do fazy szklistych kwazikryształów. Na zakończenie przedstawione zostaną możliwości obrazowania neutronowego m. in. zbiorników na wodór.