Mgr inż. Maciej Chodyń
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH
"Uogólniony zbiór Penrose'a"


14. 06. 2017

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 14 czerwca 2017 o godz. 9:00, w sali 108, w budynku D-10 (WFiIS AGH) przy ul. Reymonta 19.


Uogólniony zbiór Penrose'a (Generalized Penrose Tiling, GPT) jest nieskończonym zbiorem różnych dekagonalnych tilingów. Model oparty o GPT może być uważany za interesującą alternatywne, względem zbioru Penrose'a (PT), do wykorzystania podczas udokładniania struktury kwazikryształów dekagonalnych. GPT, podobnie jak PT, jest zbudowany z dwóch rodzajów rombów, pozwalających na aperiodyczne pokrycie całej płaszczyzny, jednak sposób ułożenia rombów jest uzależniony od wartości jednego, ciągłego, parametru. Pozwala to na bezpośrednie dopasowanie ułożenia tilingu w procesie udokładniania. Dzięki temu, jesteśmy w stanie modyfikować uporządkowanie dalekiego zasięgu, równocześnie nie wprowadzając jakichkolwiek modyfikacji do jednostek strukturalnych.

Dr inż. Bartłomiej Wiendlocha
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej WFiIS AGH
"Zmiana walencyjności jonów Eu w podwójnie domieszkowanym PbSe - nowa metoda kontroli walencyjności?"

7. 06. 2017

 

Zapraszamy serdecznie na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego, które odbędzie się w środę, 7 czerwca 2017 o godz. 9:00, w sali 108, w budynku D-10 (WFiIS AGH) przy ul. Reymonta 19.


PbSe jest jednym z klasycznych materiałów półprzewodnikowych, badanym od dziesięcioleci pod kątem zastosowań optoelektronicznych i termoelektrycznych. W szczególności, PbSe domieszkowany Eu jest wykorzystywany do budowy detektorów i laserów podczerwonych. Jony Eu, wprowadzone w miejsce Pb, uzyskują dwuwartościową konfigurację elektronową Eu2+, z w połowie wypełnioną powłoką 4f (4f7). Eu2+ jest zatem domieszką neutralną w stosunku do Pb2+, oraz ma siny, zlokalizowany moment magnetyczny 7μB powłoki 4f7. Okazuje się, że pod wpływem dodatkowego domieszkowania Na, w PbSe:Eu w sposób kontrolowany można wywołać zmianę walencyjności Eu2+ (4f7) - Eu3+ (4f6) i stworzyć stan o mieszanej walencyjności. Objawia się to spektakularnymi zmianami własności fizycznych, takich jak koncentracja ładunku (Eu3+ staje się donorem) czy magnetyzacja (Eu3+ jest niemagnetyczny). W referacie przedstawię wyniki badań doświadczalnych i teoretycznych, które doprowadziły do zaobserwowania i zinterpretowania w/w zjawiska, będącego (wg. najlepszej wiedzy autorów) pierwszą obserwacją kontrolowanej zmiany walencyjności pod wpływem dodatkowych domieszek.

Dr. Hendrik Ohldag
SLAC National Accelerator Laboratory, USA
"Ultrafast and Very Small: Discover Nanoscale Magnetism With Picosecond Time Resolution Using X-Rays"
5. 06. 2017

 

Uprzejmie zapraszamy na Specjalne Seminarium ACMiN, które odbędzie się 5.VI.2017 o godz. 14:00, w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).


Today's magnetic device technology is based on complex magnetic alloys or multilayers that are patterned at the nanoscale and operate at gigahertz frequencies. To better understand the behavior of such devices one needs an experimental approach that is capable of detecting magnetization with nanometer and picosecond sensitivity. In addition, since devices contain different magnetic elements, a technique is needed that provides element-specific information about not only ferromagnetic but antiferromagnetic materials as well. Synchrotron based X-ray microscopy provides exactly these capabilities because a synchrotron produces tunable and fully polarized X-rays with energies between several tens of electron volts up to tens of kiloelectron volts. The interaction of tunable X- rays with matter is element-specific, allowing us to separately address different elements in a device. The polarization dependence or dichroism of the X-ray interaction provides a path to measure a ferromagnetic moment and its orientation or determine the orientation of the spin axis in an antiferromagnet. The wavelength of X-rays is on the order of nanometers, which enables microscopy with nanometer spatial resolution. And finally, a synchrotron is a pulsed X-ray source, with a pulse length of tens of picoseconds, which enables us to study magnetization dynamics with a time resolution given by the X-ray pulse length in a pump-probe fashion.

The goal of this talk is to present an introduction to the field and explain the capabilities of synchrotron based X-ray microscopy, which is becoming a tool available at every synchrotron, to a diverse audience. The general introduction will be followed by a set of examples, depending on the audience, that may include properties of magnetic materials in rocks and meteorites, magnetic inclusions in magnetic oxides, interfacial magnetism in magnetic multilayers, and dynamics of nanostructured devices due to field and current pulses and microwave excitations.